Wij verhuizen en ruimen op tegen de scherpste prijs 

Wij garanderen een uitvoering binnen de 14 dagen 

www.verhuizen.vlaanderen biedt thans 2 diensten aan

1) verhuizen in Belgie via een modulair en digitaal plat form. Wij bieden 8 modules aan t die U zelf bepaalt qua inzet materialen, personeel en prijs. Zo kunt U reeds verhuizen vanaf 179€ !

2) zo Uw verhuizing de grenzen zou verschrijden handteren wij dezelfde basis,. Evenwel bespreken wij de zaak eerst ten gronde en passen aan waar nodig opdat U de voordeligste prijs zou hebben.
www.opruimwerken.vlaanderen biedt een waaier van diensten aan :
- Leeg halen en opruimen van woningen, kelders, zolders, stallingen, huizen en appartementen.
- Leeg halen en opruimen van fabrfieksgebuwen, magazijnen, winkels, kantoren en bedrijven.
- Opruimen van inboedels, stockeren en verkopen.

www.opruimenwerken.vlaanderen staat eveneens in voor het opruimen en in stand houden van het Vlaamse erfgoed tot 2020 in opdracht van de Vlaamse Oveheid dienst RWO

Wij bieden 2 diensten aan : Opruimingen op maat ( Voor grote, vervuilde en speciale opruimingen ) en modulair ( in 5 voorafbepaalde modules qua personeel, materialen en prijzen )

Onze webshop  is specifiek voor  grossisten en rommelmarktstandhouders ( zowel particulier als handelaars )
Wij bieden een waaier van produkten aan : Kunstwerken, decoratie, meubels, antiek, huishoudprodukten, verlichting, boeken, prullaria etc... 

Wij bieden 3 diensten aan : Verkoop via onze website, verkoop na particuliere bezichtiging en verkoop op een 3 maandelijkse uitverkoop.

www.instandhoudingswerken.vlaanderen staat in voor :

- De instandhoudingswerken van vervallen of leegstaande panden
- Toezicht op deze panden met uitvoering van  de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

BVBA BEL-GEM staat thans in voor het  in stand houden van het Vlaamse erfgoed tot 2020 in opdracht van de Vlaamse Overheid Departement omgeving.